Blog: Schuldhulpverlening

In een vorig blog hebben we het gehad over schulden. Hierin is kort al even schuldhulpverlening voorbijgekomen. In deze blog gaan we wat dieper in op schuldhulpverlening. Er zijn twee soorten schuldhulpverlening. Er is een minnelijke schuldregeling en de andere soort is een wettelijke schuldregeling.

Als je zelf je schulden niet meer kunt oplossen dan kan je je hiervoor melden bij de gemeente. Veel gemeentes hebben een eigen afdeling schuldhulp. Als zij dit niet hebben, dan werken zij samen met een instantie die de schuldhulpverlening voor hen regelt. Wanneer je het niet via de gemeente wilt regelen dan kan je je ook melden bij andere schuldhulpverleners. Hierbij wordt aangeraden om te kijken of het bedrijf lid is van de NVVK. De NVVK is de grootste branchevereniging voor schuldhulp.

Minnelijke schuldregeling
Na de aanmelding voor schuldhulpverlening wordt gekeken naar de financiën. Als de situatie helder is zal er door de schuldhulpverlener gekeken worden of er inderdaad hulp geboden kan worden. Als de aanvraag geaccepteerd wordt dan start het minnelijke traject. Voor dit traject zijn er meerdere mogelijkheden:

  • Schuldsanering:
    Hierbij biedt de schuldhulpverlener alle schuldeisers een vast percentage van de schuld als aflossing aan. De schuldhulpverlener berekent de hoogte van dit percentage op basis van je financiële mogelijkheden. Als alle schuldeisers akkoord gaan worden zij ineens afbetaald. Om dit te kunnen betalen krijg je een krediet van de schuldhulpverlener. Vervolgens betaal je in 36 maanden dit krediet af.

  • Schuldbemiddeling:
    Hierbij berekend de schuldhulpverlener hoeveel je maandelijks af kunt lossen. Er wordt een zogenoemd vrij te laten bedrag(VTLB) berekend. Alle inkomsten boven dit vrij te laten bedragen wordt als aflossing voor de schulden gebruikt. Het bedrag wat zo over 36 maanden wordt opgespaard wordt aan de schuldeisers uitbetaald. Jaarlijks wordt het VTLB opnieuw berekend aan de hand van je financiële situatie.

In veel gevallen bieden bovenstaande mogelijkheden een oplossing voor de schuldenproblemen. Schuldeisers hoeven echter niet akkoord te gaan met het aflossingsvoorstel. Als de reden dat de schuldeiser niet akkoord gaat niet redelijk is dan kan er bij de rechtbank een dwangakkoord aangevraagd worden. De rechter zal den uiteindelijk beslissen of de schuldeiser alsnog akkoord moet gaan.

Wettelijke schuldregeling
Als ook een dwangakkoord niet lukt dan is het minnelijke traject mislukt. In dat geval kan er nog gekeken worden of een wettelijke schuldregeling wel mogelijk is. Dit traject heet officieel Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen(WSNP). Een rechter zal moeten beslissen of een WSNP mogelijk is. De rechter kijkt hiervoor naar uw financiële situatie, maar ook naar je persoonlijke situatie. Als de rechter je toelaat tot de WSNP wordt er ook een VTLB berekend. Ook hier is het de bedoeling dat al het inkomen boven het VTLB aan de schuldeisers uitbetaald wordt. Normaal gesproken duurt dit traject 36 maanden. Als je je deze periode aan alle regels hebt gehouden dan krijg je een schone lei. Schulden van voor de WSNP hoeven dan niet meer verder afbetaald te worden.

Het is belangrijk dat je, je tijdens schuldhulpverlening goed aan de regels houdt. Als er nieuwe schulden ontstaan, of als je bijvoorbeeld niet eerlijk bent dan kan het zijn dat de regeling stopgezet wordt. In dat geval bent moet je zelf weer alle schulden oplossen.

Mocht je meer willen weten over de hulpmogelijkheden, dan mag je altijd en vrijblijvend contact met ons opnemen.

Vind je dit artikel leuk?

Artikel delen op Facebook
Artikel delen op Linkedin
Artikel delen op WhatsApp
Wanneer kies je voor curatele?

Wanneer kies je voor curatele?

Een terugkerende vraag van familie maar ook begeleiders is wanneer kies je nu voor curatele.
Curatele is een ingrijpende beschermingsmaatregel en wordt daarom niet meer zo snel opgelegd door de rechter.

Lees meer