Privacy verklaring

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wet ingegaan, de ‘AVG‘ (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Graag leggen wij uit wat deze wet voor jouw gegevens bij Omega Beheer betekent.

Meer zeggenschap

Jij krijgt meer te zeggen over jouw gegevens en jouw privacy. Wij moeten aan bepaalde dingen verplicht meewerken. Je mag bijvoorbeeld jouw gegevens bekijken, veranderen, laten wissen of laten doorsturen. Wel moet er daarbij rekening gehouden worden met de verantwoordelijkheid en bevoegdheid die de Rechtbank aan ons heeft gegeven. Je mag bijvoorbeeld niet eisen dat wij gegevens van jou wissen welke noodzakelijk zijn om onze taak als bewindvoerder, curator of mentor goed te kunnen doen.

Wat doen wij met uw gegevens?

Omega Beheer is verantwoordelijk voor jouw gegevens.
En wij voelen ons ook verantwoordelijk.

De volgende dingen doen wij met jouw gegevens:

  • Wij verwerken (behandelen) alleen de gegevens die wij ook echt nodig hebben voor ons werk.
  • Alleen medewerkers van ons die ook echt jouw gegevens nodig hebben om hun werk voor jou te kunnen doen kunnen jouw gegevens bekijken. Iedereen die bij ons werkt heeft een geheimhoudingsplicht.
  • Hebben wij jouw gegevens niet meer nodig? Dan wissen wij deze zodra de wettelijke bewaartermijn voorbij is.
  • Wij beveiligen jouw gegevens en de toegang er naar toe goed. Wij willen misbruik voorkomen.
  • Gaat er toch iets mis? Dan volgen wij een zorgvuldige procedure. Als er een risico is dat jouw gegevens zijn ‘gelekt’ zijn dan vertellen wij dat ook aan jou.

Heeft u vragen?

Bel ons dan of stuur een e-mail!

Contact Omega Beheer