Curatele

Voor wie zoek jij ondersteuning?

Ben je het overzicht kwijt?

Dit lijkt op een combinatie van bewind en mentorschap. Dit is alleen nodig als goede keuzes maken voor jou heel lastig is.
Maar ook als andere mensen makkelijk misbruik van jou maken. Je wordt extra beschermd voor het volgende:

Als iemand van 18 jaar of ouder een bewindvoerder en een mentor nodig is en handelingsonbekwaam is, wordt Omega Beheer door de rechter benoemt om de financiële en zorgzaken te regelen. Curatele is de meest vergaande vorm van rechtsbescherming.

Trouwen

Je mag trouwen maar met toestemming van de rechter

Inschrijven

Inschrijven bij de gemeente met toestemming curator

kinderen

Je kinderen krijgen een voogd (die kijkt wat goed is voor je kinderen)

Testament

Een testament mag met toestemming van de rechter gemaakt worden

Handtekeningen

De curator mag alleen nog een handtekening zetten voor jou

Contact Omega Beheer

Neem nu vrijblijvend contact op

Of plan een afspraak in via het formulier.

Curatele is de meest vergaande vorm van rechtsbescherming. Het is het best te vergelijken met het ouderlijk gezag. De positie van de curator lijkt op die van ouders van minderjarige kinderen. De uitvoering van curatele bestaat eigenlijk uit de combinatie van bewindvoering en mentorschap met de volgende aanvullingen:

– niet meer handelingsbekwaam;

– trouwen alleen na toestemming rechter;

– testament alleen na toestemming rechter;

– geen ouderlijk gezag meer.

Inschrijving bij gemeente en aanvragen legitimatiebewijs na toestemming curator

De financieel curator (bewindvoerder) regelt de financiële zaken, de zorg curator (mentor) richt zich op het zorgaspect van de klant.