Wanneer kies je voor curatele?

Wanneer kies je voor curatele?
Een terugkerende vraag van familie maar ook begeleiders is wanneer kies je nu voor curatele. Curatele is een ingrijpende beschermingsmaatregel en wordt daarom niet meer zo snel opgelegd door de rechter.

Zo op het eerste gezicht lijkt curatele precies het zelfde als bewindvoering en mentorschap. Het gaat allebei om de materiële en immateriële belangen die iemand niet (meer) naar behoren kan behartigen. Dus waar zit dan toch het verschil?

In de basis doen we in beide gevallen precies dezelfde werkzaamheden. Alleen bij curatele krijgt de curandus op een paar punten meer bescherming. Het verscheelt per punt of de curator plaatsvervangend toestemming verleent of de kantonrechter.

Inschrijving gemeente (BRP)
Iemand die onder curatele staat kan zich alleen met toestemming van de curator inschrijven bij de gemeente. Ook om andere personen op het woonadres van curandus in te laten schrijven moet toestemming komen van de curator. Dit kan handig zijn wanneer iemand zomaar mensen op zijn of haar adres in laat schrijven of zelf rondtrekt van het ene naar het andere adres.

Identiteitsbewijs aanvragen
Iemand die onder curatele staat kan alleen een paspoort aanvragen met toestemming van de curator. Als iemand het risico loopt om bijvoorbeeld meegenomen te worden naar het buitenland biedt dit een extra obstakel.

Trouwen
Iemand die onder curatele staat kan alleen trouwen met toestemming van de kantonrechter. Hiermee kan misbruik voorkomen worden als bijvoorbeeld gekozen wordt voor een gemeenschap van goederen.

Testament
Iemand die onder curatele staat kan alleen een testament opmaken met toestemming van de kantonrechter. Ook hierbij is de extra drempel er om te voorkomen dat iemand beïnvloed wordt en geld nalaat aan iemand die puur op het geld uit is.

Ouderlijkgezag
Iemand die onder curatele staat kan per definitie niet het ouderlijk gezag uit oefenen. De andere ouder zou dan alleen het ouderlijk gezag kunnen hebben en anders moet er een voogd aangesteld worden. Een traject via de Raad voor de Kinderbescherming waarbij is bewijs moet worden vergaard is dan niet nodig. Het kind blijft in beginsel wel gewoon bij de ouder het is dus niet automatisch een uit huis plaatsing. Hiervoor moet als nodig het reguliere traject voor doorlopen worden.

Erkennen van een kind
De kantonrechter moet eerst toestemming verlenen alvorens een curandus een kind kan erkennen. Je gaat daarmee ook een financiële verplichting aan richting het kind.

Vind je dit artikel leuk?

Artikel delen op Facebook
Artikel delen op Linkedin
Artikel delen op WhatsApp