Blog: Help ik heb schulden! Wat nu?

In Nederland zijn er veel mensen die schulden hebben of gehad hebben. Soms komt dit door je omstandigheden, maar soms ook door je eigen keuzes. Schulden veroorzaken vaak stress en dat zorgt er dan weer voor dat mensen minder goed kunnen nadenken. Doordat mensen minder goed kunnen nadenken maken ze weer verkeerde keuzes. Zo blijf je in een cirkel rond gaan. Het is erg moeilijk hier uit te komen. Daarom is het belangrijk om hulp te zoeken als je er zelf niet meer uitkomt.

Om schulden zo veel mogelijk te voorkomen is het belangrijk dat de maandelijkse verplichtingen betaald worden. Daarom is het verstandig om een overzicht te maken van het geld wat er maandelijks binnenkomt en ook wat er maandelijks uitgaat. Zo kan je zien of je maandelijks geld overhoudt, of dat er misschien toch te veel geld uitgegeven wordt. Mocht je het lastig vinden om zo’n overzicht te maken dan zijn er door het hele land vrijwilligersorganisaties die je daarbij kunnen helpen. Te denken valt bijvoorbeeld aan Schuldhulpmaatje. De vrijwilliger kan je helpen met het krijgen van overzicht in je geldzaken. Als je in de buurt van Hoogeveen woont kan je ook gebruik maken van de projectgroep Grip-op-geld. Via deze projectgroep kan je ook hulp krijgen bij verschillende geldzaken.

Als de maandelijkse verplichtingen elke maand betaald kunnen worden kan er gekeken worden naar de schulden zelf. Ook hier is het verstandig om een overzicht te maken van welke schulden er zijn. Als je weet hoeveel geld je elke maand overhoudt kan je ook bepalen hoeveel hiervan gebruikt kan worden voor aflossing van schulden. Bij veel schuldeisers is het mogelijk om een betalingsregeling af te spreken. Mocht je aan de hand van de overzichten ontdekken dat je de schulden niet binnen 36 maanden kunt aflossen dan is het aan te raden om contact op te nemen met de gemeente. In dat geval zal er namelijk professionele schuldhulpverlening nodig zijn. De gemeente kan hierbij een advies geven en helpen met de aanmelding als dat nodig is. Welke soort schuldhulpverlening nodig is, is per situatie verschillend. Welke soorten er zijn zal in een ander blog behandeld 
worden. Hoe lang de schuldhulpverlening duurt is per situatie verschillend. Dit ligt aan de drukte bij de instantie die helpt, maar ook aan hoe goed je zelf alle benodigde papieren aanlevert. Hier kunnen de eerder genoemde overzichten bij helpen.

Mocht je er helemaal niet meer uit komen met de financiën dan is het verstandig om professionele hulp te zoeken. Hierbij valt te denken aan budgetbeheer, bewindvoering of curatele. Meer informatie over de verschillende maatregelen zijn te vinden op onze website. De professionele hulpverlener zal zorgen dat er overzicht komt in de geldzaken. Indien nodig zal er ook schuldhulpverlening aangevraagd gaan worden. Op die manier hoef je, je daar zelf niet meer druk over te maken.

Mocht je meer willen weten over de hulpmogelijkheden dan mag je altijd en vrijblijvend contact met ons opnemen.

Vind je dit artikel leuk?

Artikel delen op Facebook
Artikel delen op Linkedin
Artikel delen op WhatsApp
Wanneer kies je voor curatele?

Wanneer kies je voor curatele?

Een terugkerende vraag van familie maar ook begeleiders is wanneer kies je nu voor curatele.
Curatele is een ingrijpende beschermingsmaatregel en wordt daarom niet meer zo snel opgelegd door de rechter.

Lees meer